Д-р Марианна Атанасова


Д-р Марианна Атанасова завършва факултета по дентална медицина в гр. София през 2015 година, като се нарежда втора по успех във випуска си. По време на своето обучение тя е част от специализиран кръжок по детска дентална медицина, взима участие в международни форуми и посещава множество практически курсове и лекции на тема естетични възстановявания и ендодонтия. След завършването си тя продължава да се усъвършенства, участвайки в практически обучения в чужбина.  От 2015 година тя е демонстратор на немския продукт Icon® ( към фирма Евгени Стефанов ЕС ЕООД). Основните и интереси са в сферата на естетичните възстановявания, детската дентална медицина и ендодонтията.

Длъжност: лекар по дентална медицина

Телефон: +359899995084

E-mail: office@2bdent.bg