Д-р Марианна Атанасова


Д-р Марианна Атанасова завършва факултета по дентална медицина в гр. София през 2015 година, като се нарежда втора по успех във випуска си. По време на своето обучение е част от специализиран кръжок по детска дентална медицина, взима участие в международни форуми и посещава множество практически курсове и лекции на тема естетични възстановявания и детска стоматология. След завършването си продължава да се усъвършенства, участвайки в практически обучения в чужбина. Към момента е асистент в катедрата по Детска дентална медицина към Медицински университет в гр. София. Освен с преподаване на студенти,  се занимава активно и с научна работа в сферата. Фокус в нейната работа са естетичните възстановявания, профилактиката на оралните заболявания и работата с деца.

Длъжност: лекар по дентална медицина ( детска стоматология )

Телефон: 0899995084

E-mail: office@2bdent.bg