Д-р Буривеста Перниклиева

лекар по дентална медицина (естетична стоматология)

Д-р Марианна Атанасова

лекар по дентална медицина (детска стоматология)

Д-р Мария Лекова

лекар по дентална медицина (ортодонтия)

Николина Модева

офис мениджър

Д-р Ангел Тюфекчиев

лекар по дентална медицина (ендодонтия)

Лора Петрова

дентален асистент

Мариана Михайлова

дентален асистент