• в непосредствена близост до метростанция “Витоша”
  • паркоместа 
  • Wi-Fi 
  • плащане с ПОС терминал
  • индивидуален комплект за почистване на зъбите
  • напитки
  • удобни възглавнички по време на престоя Ви в кабинета
  • индивидуални слушалки с музика по Ваш избор