Ортодонтията е медицинска дисциплина, изучаваща наличността на зъбите в съзъбието, позицията и съотношението на зъбите в отделната зъбна дъга, координацията между двете челюсти, взаимовръзката им с лицевите костни структури и меките тъкани, и всичко това съобразено с развиващия се костен скелет и промените, които му предстоят. Ортодонтията е дисциплина много тясно свързана с всички други дентални дисциплини , с гастроентерологията, УНГ, остеопатията, логопедия, естетична дерматология и лицево-челюстна хирургия. Това е специалност, която се занимава не само с лечения на вече възникнали деформации в лицево-челюстната област, но има силна роля в превенцията към усложняване на проблеми, причинени от налични вредни навици или преждевременна загуба на зъби, както и за задържане на постигнати добри лечебни резултати.

Ортодонтското лечение цели подобряване подреждането на зъбите, коригиране на захапата и подпомагане на правилното насочване на дъвкателните сили. Това предпазва зъбите по време на ежедневното им използване при хранене. Неправилно подредените зъби са не само естетичен, но и функционален проблем, който с годините се задълбочава. В резултат от влошените условия за почистване на зъбите и оклузалната травма при неправилно подредени зъби, настъпва влошаване на пародонталното здраве, кариес и неговите усложнения, като се стига до загуба на зъби, а от там и до нарушения във функцията и естетиката. Ортодонтското лечение има възможности да отстрани и проблеми, свързани с недобрия външен вид на пациента: да подобри профила му и да осигури приятна усмивка, което да повиши самочувствието му.

Ортодонтията е изкуство, а не точна наука. Следователно резултатът от лечението е съответен на функцията и естетиката, и не е 100% перфектен.

За ортодонтското лечение няма възраст. Ортодонтите казват: Дайте ни зъб в кост и ние ще го преместим.

Ортодонтското лечение се състои от два етапа: първи  етап – същинско ортодонтско лечение(периодът на носене на апарати) и втори етап – задържане на получения резултат(носене на ретенционни апарати)

Съществува голям набор от апарати за провеждане на ортодонтско лечение. Изборът зависи от конкретната деформация и изготвен план на лечение след подробен и задълбочен анализ на гипсови модели, рентгенови и фото снимки.