Денталната имплантология е една от най-бързоразвиващите се дисциплини на денталната медицина.

Зъбните импланти представляват титаниеви винтове, които се завиват в челюстната кост, като заместват корените на липсващи зъби. След определен период на костна интеграция, се завинтва така наречената надстройка, която служи като пънче, върху което се изработва короната на липсващия един или няколко зъба.Импланти се поставят само в тези клинични случаи, когато те значително биха  подобрили крайния резултат от лечението на пациента в дългосрочен план.

Преди предприемане на имплантологично лечение е необходимо оценяване на общото състояние на пациента, детайлно планиране на базата на секторна томография (скенер) и интраорален статус, за да може имплантът да бъде поставен в най-благоприятна позиция и остеоинтегриран с минимален риск. По този начин се осигурява функционалната и естетична дълготрайност на комплекса имплант-надстройка-протетична конструкция (корона).

След предварителния анализ и планиране има различни техники за поставяне на импланти и последващо завинтване на надстройка. Техниката се определя първо спрямо това колко време след екстракцията (ваденето) на зъба се поставя имплант:

Непосредствено след ваденето

Отложено поставяне след екстракцията (ваденето) – 2 седмици до 3 месеца след екстракция

Късна имплантация – повече от 3 месеца след екстракцията;

След като се избере времето за поставяне на импланта е необходимо да се прецени кога ще е най-подходящо да бъде поставена надстройката и протетичната конструкция (короната), както и кога ще започне функционалното натоварване на импланта:

Имедиатно натоварване – надстройката се поставя веднага след като е поставен импланта;

Ранно натоварване – надстройката се поставя 1-12 седмици след поставяне на импланта;

Отложено натоварване – надстройката се поставя след повече от 3 месеца;

В някои от случаите се налагат допълнителни процедури към имплантологичното лечение и поради това, лечението с импланти за всеки конкретен случай е строго индивидуално.

Такива допълнителни процедури се налагат, тъй като при загуба на зъб в костта започват процеси на атрофия и намаляване на костния обем. Освен това в горната челюст се намират максиларните синуси, които представляват кухини, изпълнени с въздух. При всеки човек те са с различен обем като понякога пода на синуса достига нивото на  корените на горните зъби, дори има случаи, при които корените проминират в самия синус. В много случаи, при екстракция (вадене) на горен зъб и последващото намаляване на костното ниво, поради наличието на синус, обема кост, който е останал може да не е достатъчен за поставяне на имплант в него. В случаи на недостатъчно обем кост в горна челюст и поради близостта на синусите се предприема процедура по синус-лифт, която може да се извърши в същото посещение на поставяне на имплантите или във отделна такава, предхождаща имплантирането с няколко месеца.

В други случаи поради ремоделирането на костта след екстракция може да се получи недостиг на обем по ширина, което също не позволява  поставяне на имплант. В тези случаи се предприема костна аугментация (процедура по поставяне на изкуствена кост), която да възстанови изгубения обем.

Чрез имплант може да бъде възстановен единичен загубен зъб, което е най-добрият вариант за пациента, тъй като съседните зъби остават здрави и не се изпиляват за мостова конструкция. В други случаи с импланти се възстановяват няколко съседни загубени зъба като се изработва мостова конструкция върху поставените импланти.

Възможностите на съвременната имплантология позволяват и цялостна рехабилитация при загуба на всички зъби в горната и долната челюст чрез имплантологично лечение. Чрез специална техника и имплантна система във всяка от челюстите се поставят по 4 импланта в определени позиции и наклони, върху които след това се изработват високо естетични протези. Този вид протези се фиксират върху имплантите, стоят стабилно в устната кухина, не се местят, нямат нужда от залепване с лепило за протези и осигуряват максимална функционалност и естетика.

Съвременната имплантология гарантира дълготрайно, високо естетично и функционално решение при загуба на зъб/и. Въпреки че е хирургична процедура, тук отново се придържаме към концепцията за минимално-инвазивно лечение, тъй като запазваме съседните зъби интактни, неизпилени и ненатоварени с носенето на куки от протези.