Естетичен подход на лечение

В съвременния свят, усмивката изразява същността на Вашата личност. Често това е първото нещо, което околните забелязват във Вас. Дори една финна промяна, може да допринесе за промяна на начина, по който изглеждате и се чувствате. Красотата на усмивката зависи от много фактори, като най-същественият от тях е здравето. 

Стремежът на специалистите в нашата практика е не само постигане на прецизни, естествено изглеждащи, биологично интегрирани възстановявания, а и хармоничност, и функционалност на цялото съзъбие, както и подобряване на красотата на Вашата усмивка.

 

Минимално инвазивен подход в лечебния процес

Целта на минимално инвазивната дентална медицина или микростоматологията, е запазването на възможно най-много здрави зъбни структури. Това е основен принцип залегнал дълбоко във философията на нашата практика.Основните средствата с които си служи минимално инвазивната стоматология са: ранна диагностика, използване на съвременните адхезивни протоколи, висококачествени композитни материали, техники за минимално изпиляване на  твърди зъбни тъкани, различни биотолерантни материали, средствата за реминерализация, както и не на последно място прилагането на специфични зъбни шини.

Разбира се за осъществяване на тази концепция са нужни както компетентност на специалистите, така и изполването на специализирани технологии, като увеличение(микроскоп, лупи), работа с изполация на оперативното поле (кофердам) и качествено обезболяване за пълен комфорт на пациентите.

Несъмнено към похватите на минимално инвазивната концепция спадат и съвременните дигитални рентгенови апарати, с които нашата клиника разполага. Благодарение на тях, облъчването на пациента е с 90% по-малко в среавнение с конвенцоналните такива.

...и ето защо пациентите предпочитат минимално инвазивната дентална медицина:

* по-малко пилене - по-малко болка

* превенция от развитие на  кариес и послеващо кореново лечение

* поправяне на дефекти на зъбите с минимална загуба на тъканите на зъба

* спиране развитието на заболявания на венците

* завръщането на здравия и естетвен вид както на зъбите така и на венците

 

Високо технологичен подход

 

Нашите лечебните кабинети са оборудвани с модерна техника и апаратура; дигитални рентгенови апарати за секторни снимки, ултразвук, пиезо-хирургични апарати, които гарантират високото качество на нашето обслужване.

Използването на най-новите технологии и материали ни позволява да практикуваме по-консервативно минимално инвазивното лечение и да постигаме естетичен и дълготраен резултат за нашите пациенти.

 

Комплексен подход на лечение

Комплексният подход на лечение е в основата на мултидисциплинарния модел, който клиниката прилага. Благодарение на добрата комуникация между отделните специалисти, всяка конкретна ситуация се оценява през призмата на различни дентални специалности и за всеки пациент се изготвя индивидуален, цялостен план за постигане на желания  краен резултат. Всеки  проблем се разглежда не самостоятелно, а като част от една хармонична и балансирана био-психо-система, чиято цялост нарушава. В клиниката особено внимание се обръща на подреждането на зъбите, целостта на зъбните редици,  синхронизирането и балансирането на захапката, осигуряването на отлично здраве, функционалност и естетика  на пародонта, и отделните зъби.